Časté otázky

SK Credit s.r.o., autorizovaný predajca Ahoj, a.s., poskytovateľa pôžičiek Ahoj

1. Ahoj pôžička

 • pôžička od 400 € do 30 000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • stačí, že budeš platiť minimálnu splátku, no kedykoľvek môžeš zaplatiť viac a skrátiť si tak dobu splácania
 • čo zaplatíš navyše, to sa ti odráta z požičanej sumy úplne bez poplatkov

2. Nežiadajte o pôžičku ak:

 • Máte omeškané splátky v iných spoločnostiach - bankové, nebankové, tovar na splátky
 • Máte exekúcie, zrážky z dôchodku
 • Ste práve PN
 • Nie ste po skúšobnej dobe
 • Vyhlásili ste osobný bankrot
 • Ste živnostník a nemáte splnené povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej a daňovému úradu

V takýchto prípadoch je pôžička automaticky zamietnutá.

3. AHOJ pôžička je určená pre:

 • zamestnancov ( po skúšobnej dobe 3 mesiacov )
 • živnostníkov ( min. doba podnikania 6 mesiacov )
 • starobných dôchodcov až do veku 74 rokov
 • invalidných dôchodcov nad 35 rokov
 • opatrovateľov SR ( opatrovanie ZŤP, invalidných dôchodcov a i. )
 • opatrovateľky v EU

4. SK Credit sprostredkováva pôžičky

 • vo všetkých krajoch na Slovensku

5. Koľko trvá schválenie pôžičky?

 • Schvaľovací proces závisí od zvoleného produktu. Niektoré sú schválené behom pár minút, no najneskôr do jedného pracovného dňa. Vždy záleží na čase podania žiadosti.

6. Kedy dostanem peniaze na účet?

 • Prevod na tvoj účet urobíme v deň, keď podpíšeš zmluvu.

7. Aké doklady potrebujem k žiadosti?

 • Doklady, ktoré potvrdia, že si to ty - občiansky preukaz, a doklady, ktoré preukážu tvoj príjem. Ak pracuješ na Slovensku, postačí ti OP.
 • Občan SR - občiansky preukaz
 • Cudzinec - Povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana EÚ
 • Sken/kópia musí byť čitateľná, fotografia zreteľná. Doklad totožnosti musí byť platný.
 • Na občianskom preukaze musí byť uvedená celá adresa trvalého bydliska vrátane ulice, súpisného a orientačného čísla.

8. Aké doklady sú požadované k návrhu zmluvy?

Doklady o príjme sú vyžadované v závislosti od pracovného zaradenia klienta. 

9. Zamestnanec

Ide o zamestnancov, vrátane cudzincov pracujúcich na území SR. Pokiaľ príjem klienta pochádza zo SR, príjem klienta je overený v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ Sociálna poisťovňa nepotvrdí výšku príjmu alebo príjem nie je možné overiť, je potrebné od klienta žiadať:

 • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

10. Štátni zamestnanci (policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže)

Príjem týchto zamestnancov nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, preto je potrebné, aby títo klienti predkladali jeden z dokladov:

 • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

11. Podnikateľ s IČO

 1. A) podnikateľ, ktorý má živnosť minimálne 1 rok pred podaním žiadosti o pôžičku a ktorý podal minimálne jedno daňové priznanie:

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti alebo
 • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou pošty alebo
 • daňové priznanie a detail potvrdenia z portálu FS s podpisom klienta na prvej strane
 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) alebo
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat
 1. B) podnikateľ, ktorý nepodal daňové priznanie:

 • predbežná účtovná závierka alebo
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat

12. Podnikateľ bez IČO - slobodné povolanie

 • Listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť/slobodné povolanie a
 • Ďalšie doklady ako u podnikateľa s IČO podľa toho, či bolo alebo nebolo podané daňové priznanie

13. Starobní a invalidní dôchodcovia

Ak dôchodok pochádza zo SR, je možné ho overiť v Sociálnej poisťovni. V prípade, že Sociálna poisťovňa príjem nepotvrdí, je potrebné od klienta žiadať:

 • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer od Sociálnej poisťovne) alebo
 • Potvrdenie z pošty alebo
 • Výpis, na ktorý je poukazovaný dôchodok

14. Výsluhoví dôchodcovia

Výsluhový dôchodok nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, preto je potrebné predložiť:

 • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer od Sociálnej poisťovne) alebo
 • Potvrdenie z pošty alebo
 • Výpis, na ktorý je poukazovaný dôchodok

15. Zamestnanec v zahraničí - v Schengenskom priestore (s trvalým pobytom v SR)

 • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní alebo
 • Pracovná zmluva alebo jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s prekladom do slovenského jazyka

16. Opatrovateľ v EÚ

 • Kópia výpisu zo živnostenského registra
 • Kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
 • Pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka alebo
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

17. Opatrovateľ v SR

 • Kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaný opatrovateľský príspevok alebo
 • Potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku za posledné 3 mesiac a
 • Originál potvrdenia o priznaní opatrovateľského príspevku

18. Príjmy z iných zdrojov

Za príjmy z iných zdrojov je možné akceptovať príjmy opakujúce sa minimálne posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver. Tieto príjmy je rovnako potrebné preukázať dokladom (napr. je jednoznačne identifikovateľný vo výpise z účtu a pod.).

Akceptovateľné príjmy sú:

 • diéty (cestovné náhrady),
 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti,
 • opatrovateľské príspevky,
 • štipendium,
 • sirotské prídavky
 • dôchodok zo zahraničia
 • iné fixné pravidelné odmeny

SK Credit s.r.o., autorizovaný predajca Ahoj, a.s., poskytovateľa pôžičiek Ahoj 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu