GDPR Amico Finance
SK Credit s.r.o., autorizovaný predajca Amico Finance a.s., poskytovateľa pôžičiek Ahoj

Vyplnením a odoslaním formulára poskytujem svoje osobné údaje vyplnené do formulára spoločnosti: 

Amico Finance a. s. 

sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02

IČO: 48 113 671

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sa, vl.č.: 6128/B 

A beriem na vedomie, že ich bude ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať na účel poskytovania finančnej služby prípadne na ďalšie účely uvedené v podmienkach spracovania osobných údajov a vyhlasujem, že som sa s nimi zoznámil / zoznámila.